Ìn-nî

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 2 goe̍h 20 ji̍t, 15:56 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (→‎Tē-lí)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Ìn-nî ê thó͘-tē.

Ìn-nîTang-lâm A-chiu ê kok-ka. Ìn-nî chit-ê miâ sī tùi Ìn-tō͘-nî-se-a (Ìn-nî-gí: Indonesia) kán-lio̍k ·lâi, chèng-sek sī hō Ìn-tō͘-nî-se-a Kiōng-hô-kok (Republik Indonesia). Chit-ê kok-ka m̄-nā sio̍k Tan-lâm-a, in oan-ná ū kúi-ê tē-hng thang sǹg tī Tāi-iûⁿ-chiu lāi-bīn. Kui-ê Ìn-nî-kok lóng-chóng ū chhiau-kòe 1-bān 7-chheng tè tó-sū, sai-pêng óa Ìn-tō͘-iûⁿ, tang-pêng óa Thài-pêng-iûⁿ.

Tē-lí

Ìn-nî sī Tang-lâm A-chiu tē-it khoah ê kok-ka, tang-sai-pêng chha 5,100 kong-lí hn̄g, lâm-pak-pêng lī 1,800 kong-lí. Ìn-nî kap Má-lâi-se-aBorneo ê óa pak-pêng ū kau-kài, koh kap Papua New GuineaNew Guinea tiong-ng sio-óa. Kui-ê Ìn-nî lóng-chóng 17,500-ê tó, lāi-bīn chhiau-kòe 7,000 bô-lâng tòa. Ìn-nî ê thó͘-tē, sì-hun-saⁿ sī Sumatera, Kalimantan, sai-pêng New Guine, Sulawesi, Jawa, Maluku chia ê tē-hng.

Chham-chiàu

Liân-kiat