Í-sek-lia̍t

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 10 goe̍h 11 ji̍t, 22:02 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Í-sek-lia̍t''', chèng-sek hō '''Í-sek-lia̍t-kok''', sī Sai A-chiu ê kok-ka, óa tī Tē-tiong-hái ê tang-pêng hái-kîⁿ. == Chham-chiàu == *...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Í-sek-lia̍t, chèng-sek hō Í-sek-lia̍t-kok, sī Sai A-chiu ê kok-ka, óa tī Tē-tiong-hái ê tang-pêng hái-kîⁿ.

Chham-chiàu

  • "Israel". Encyclopædia Britannica.