Difference between revisions of "Ú-tiū"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
(Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Ú-tiū''' sī kui-ê bu̍t-chit kiam é-no-jih ê hē-thóng; lán Tē-kiû kap lâng mā lóng sī chit-ê hē-thóng ê chi̍t pō͘-hūn. Catego...")
 
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
'''Ú-tiū''' sī kui-ê [[bu̍t-chit]] kiam [[é-no-jih]] ê hē-thóng; lán [[Tē-kiû]] kap lâng mā lóng sī chit-ê hē-thóng ê chi̍t pō͘-hūn.
'''Ú-tiū''' sī kui-ê [[bu̍t-chit]] kiam [[é-no-jih]] ê hē-thóng; lán [[Tē-kiû]] kap lâng mā lóng sī chit-ê hē-thóng ê chi̍t pō͘-hūn. Kin-sè khah liû-hêng ê [[bu̍t-lí]] lí-lūn jīn-ûi ú-tiū sī tī chi̍t kái [[Tōa Pōng]] (''Big Bang'') liāu-āu hoat-hiān.


[[Category:Ú-tiū]]
[[Category:Ú-tiū]]

Latest revision as of 2021 nî 2 goe̍h 3 ji̍t, 07:36

Ú-tiū sī kui-ê bu̍t-chit kiam é-no-jih ê hē-thóng; lán Tē-kiû kap lâng mā lóng sī chit-ê hē-thóng ê chi̍t pō͘-hūn. Kin-sè khah liû-hêng ê bu̍t-lí lí-lūn jīn-ûi ú-tiū sī tī chi̍t kái Tōa Pōng (Big Bang) liāu-āu hoat-hiān.