Ûi-thoân-chú

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 1 goe̍h 22 ji̍t, 15:55 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ûi-thoân-chú (ji̍t. 遺伝子 idenshi), ia̍h sī gín (tek. gen), sī ûi-thoân chêng-pò ê 單元. Ûi-thoân-chú 生 tī ní-sek-thé téng-bīn, tī tang-tiong 占 it-tēng ê chē-chí, lō͘-ēng sī ín-chhōa nn̄g-pe̍h-chit ê ha̍p-sêng.

Koan-liân

Chham-chiàu