Ìn-tō͘

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 8 goe̍h 25 ji̍t, 13:20 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Created page with "thumb|Ìn-tō͘ (chheⁿ-sek) ê chē-chí '''Ìn-tō͘''' sī Lâm A-chiu ê chi̍t-ê kok-ka. == Liân-kiat == * wikipedia:nan:Ìn-tō͘ [...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Ìn-tō͘ (chheⁿ-sek) ê chē-chí

Ìn-tō͘Lâm A-chiu ê chi̍t-ê kok-ka.

Liân-kiat