3D ìn-soat

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 6 goe̍h 20 ji̍t, 00:47 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

3D ìn-soat mā hō-chò 加添式製造 (additive manufacturing), sī 利用 le-jí-tá-luh chu-liāu, kā châi-liāu chiàu hêng-thé ka-thiam tī chi̍t-ê 空間 lāi, án-ne lâi 製造 實體 物件 ê 技術.

站外 lìn-kuh