Bí-kok

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 9 goe̍h 17 ji̍t, 12:41 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Created page with "'''Bí-kok''' sī Pak Bí-chiu ê kok-ka. == Liân-kiat == * Bí-kok, Wikipedia.")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bí-kokPak Bí-chiu ê kok-ka.

Liân-kiat