Difference between revisions of "Bi-tá-mín A"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''Bi-tá-mín A''' sī chi̍t cho͘ [[pûi-chit]] ē-iûⁿ (''fat-soluble'') ê bi-tá-mín, tang-tiong thang hun chhut chē chióng [[le-tín-lūi]] (''retinoids''), hâm [[le-tín-no͘h]] (''retinol''), [[le-tín-nah]] (''retinal''), [[le-tín-nih e-sú-toh]] (''retinyl esters''). Bi-tá-mín A koan-sia̍p tio̍h [[bián-e̍k]] ki-koan, sī-le̍k, seⁿ-thòaⁿ, kiam sè-pau thong-sìn.
'''Bi-tá-mín A''' sī chi̍t cho͘ [[pûi-chit]] ē-iûⁿ (''fat-soluble'') ê bi-tá-mín, tang-tiong thang hun chhut chē chióng [[le-tín-lūi]] (''retinoids''), hâm [[le-tí-nó͘-luh]] (''retinol''), [[le-tín-ná-luh]] (''retinal''), [[le-tí-nó͘-ín e-sú-té-luh]] (''retinyl esters''). Bi-tá-mín A koan-sia̍p tio̍h [[bián-e̍k]] ki-koan, sī-le̍k, seⁿ-thòaⁿ, kiam sè-pau thong-sìn.


Lâng chia̍h-mi̍h tit--tio̍h ê ê bi-tá-mín A hun nn̄g khoán: chiâⁿ-iūⁿ (''preformed'') bi-tá-mín A kap goân-bi-tá-mín A nĭn-jín-chit (''provitamin A carotenoids''). Chia̍h-si̍t tang-tiong ê chiâⁿ-iūⁿ bi-tá-mín A lâi-goân ū koaⁿ, hî-iû, leng-chè-phín téng-téng. Nā goân-bi-tá-mín A lâi-goân ū chheⁿ, n̂g hio̍h chhài-se, tho-má-toh chè-phín, kóe-chí téng-téng, [[nĭn-jín]] mā tī ki-tiong.  
Lâng chia̍h-mi̍h tit--tio̍h ê bi-tá-mín A hun nn̄g khoán: chiâⁿ-iūⁿ (''preformed'') bi-tá-mín A kap goân-bi-tá-mín A nĭn-jín-chit (''provitamin A carotenoids''). Chia̍h-si̍t tang-tiong ê chiâⁿ-iūⁿ bi-tá-mín A lâi-goân ū koaⁿ, hî-iû, leng-chè-phín téng-téng. Nā goân-bi-tá-mín A lâi-goân ū chheⁿ, n̂g hio̍h chhài-se, tho-má-toh chè-phín, kóe-chí téng-téng, [[nĭn-jín]] mā tī ki-tiong.


== Chham-chiàu ==
== Chham-chiàu ==
* "[https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminA-HealthProfessional/ Vitamin D - Vitamin A - Health Professional]". ''NIH Office of Dietary Supplements''.
* "[https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminA-HealthProfessional/ Vitamin A - Health Professional]". ''NIH Office of Dietary Supplements''.


[[Category:Bi-tá-mín]]
[[Category:Bi-tá-mín]]

Latest revision as of 2022 nî 3 goe̍h 19 ji̍t, 06:23

Bi-tá-mín A sī chi̍t cho͘ pûi-chit ē-iûⁿ (fat-soluble) ê bi-tá-mín, tang-tiong thang hun chhut chē chióng le-tín-lūi (retinoids), hâm le-tí-nó͘-luh (retinol), le-tín-ná-luh (retinal), le-tí-nó͘-ín e-sú-té-luh (retinyl esters). Bi-tá-mín A koan-sia̍p tio̍h bián-e̍k ki-koan, sī-le̍k, seⁿ-thòaⁿ, kiam sè-pau thong-sìn.

Lâng chia̍h-mi̍h tit--tio̍h ê bi-tá-mín A hun nn̄g khoán: chiâⁿ-iūⁿ (preformed) bi-tá-mín A kap goân-bi-tá-mín A nĭn-jín-chit (provitamin A carotenoids). Chia̍h-si̍t tang-tiong ê chiâⁿ-iūⁿ bi-tá-mín A lâi-goân ū koaⁿ, hî-iû, leng-chè-phín téng-téng. Nā goân-bi-tá-mín A lâi-goân ū chheⁿ, n̂g hio̍h chhài-se, tho-má-toh chè-phín, kóe-chí téng-téng, nĭn-jín mā tī ki-tiong.

Chham-chiàu