Difference between revisions of "Bi-tá-mín A"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
 
Line 4: Line 4:
  
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==
* "[https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminA-HealthProfessional/ Vitamin D - Vitamin A - Health Professional]". ''NIH Office of Dietary Supplements''.
+
* "[https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminA-HealthProfessional/ Vitamin A - Health Professional]". ''NIH Office of Dietary Supplements''.
  
 
[[Category:Bi-tá-mín]]
 
[[Category:Bi-tá-mín]]

Latest revision as of 2021 nî 2 goe̍h 18 ji̍t, 06:39

Bi-tá-mín A sī chi̍t cho͘ pûi-chit ē-iûⁿ (fat-soluble) ê bi-tá-mín, tang-tiong thang hun chhut chē chióng le-tín-lūi (retinoids), hâm le-tín-no͘h (retinol), le-tín-nah (retinal), le-tín-nih e-sú-toh (retinyl esters). Bi-tá-mín A koan-sia̍p tio̍h bián-e̍k ki-koan, sī-le̍k, seⁿ-thòaⁿ, kiam sè-pau thong-sìn.

Lâng chia̍h-mi̍h tit--tio̍h ê ê bi-tá-mín A hun nn̄g khoán: chiâⁿ-iūⁿ (preformed) bi-tá-mín A kap goân-bi-tá-mín A nĭn-jín-chit (provitamin A carotenoids). Chia̍h-si̍t tang-tiong ê chiâⁿ-iūⁿ bi-tá-mín A lâi-goân ū koaⁿ, hî-iû, leng-chè-phín téng-téng. Nā goân-bi-tá-mín A lâi-goân ū chheⁿ, n̂g hio̍h chhài-se, tho-má-toh chè-phín, kóe-chí téng-téng, nĭn-jín mā tī ki-tiong.

Chham-chiàu