Category:Ìn-tō͘

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 9 goe̍h 7 ji̍t, 11:42 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Created page with "Category:Kok-ka")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sio̍k pō͘-lūi "Ìn-tō͘" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.