Category:Bí-kok

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 10 goe̍h 11 ji̍t, 01:54 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sio̍k pō͘-lūi "Bí-kok" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.