Category:Chū-jiân kho-ha̍k

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 8 ji̍t, 10:31 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "Category:Kho-ha̍k")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ū ē-té 2-ê ē-pō͘-lūi, lóng-chóng ū 2-ê.