Category:Giân-gí

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 11 ji̍t, 13:14 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "Category:Bûn-hòa")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ū ē-té 3-ê ē-pō͘-lūi, lóng-chóng ū 3-ê.

Sio̍k pō͘-lūi "Giân-gí" ê phè-jih

Ē-kha ê 4 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 4 tiuⁿ.