Category:I-ha̍k

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 6 goe̍h 24 ji̍t, 16:55 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih "Category:Kho-ha̍k Category:Ki-su̍t")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ū ē-té 2-ê ē-pō͘-lūi, lóng-chóng ū 2-ê.

Sio̍k pō͘-lūi "I-ha̍k" ê phè-jih

Ē-kha ê 3 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 3 tiuⁿ.