Category:Tōng-bu̍t

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 10 goe̍h 23 ji̍t, 00:25 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Ianpit moved page Category:Tōng-bu̍t to Category:動物)
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ta ū ē-té ê ē-pō͘-lūi.

Sio̍k pō͘-lūi "Tōng-bu̍t" ê phè-jih

Ē-kha ê 2 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 2 tiuⁿ.