Category:Thian-bûn

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 2 goe̍h 16 ji̍t, 14:12 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Ianpit moved page Category:Thian-bûn-ha̍k to Category:Thian-bûn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ū ē-té 4-ê ē-pō͘-lūi, lóng-chóng ū 4-ê.

Sio̍k pō͘-lūi "Thian-bûn" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.