Difference between revisions of "Chúi"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
m (Ianpit moved page Chúi to )
m (Ianpit moved page to Chúi over redirect)
 
(No difference)

Latest revision as of 2021 nî 10 goe̍h 23 ji̍t, 00:23

Chúi sī chi̍t khoán bu̍t-chit, sī chúi-sò͘ kap sng-sò͘ kat sêng. Chúi sī hong-hù kiam iàu-kín ê mi̍h, bô-chu-bī, bô-khì-bī, tī phó͘-thong un-tō͘ kiam ap-le̍k tang-tiong ê chōng-hóng sī e̍k-thé, khah sio-joa̍h pìⁿ khì-thé, khah kôaⁿ pìⁿ kò͘-thé. Chúi liû-chit kap pa̍t khoán mi̍h iûⁿ chò-hóe ê sèng-chit, tùi sèⁿ-miā sī chin iàu-kín.

Chham-chiàu