Chúi-chheⁿ

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 3 goe̍h 21 ji̍t, 10:52 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "thumb|Bí-kok thài-khong ki-koan NASA ê ''MESSENGER'' thài-khong-chûn hip ê Chúi-chheⁿ siōng. '''Chúi-chheⁿ'''...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Bí-kok thài-khong ki-koan NASA ê MESSENGER thài-khong-chûn hip ê Chúi-chheⁿ siōng.

Chúi-chheⁿThài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ tang-tiong óa Ji̍t-thâu siōng kīn ê chi̍t lia̍p. Chiàu chhùn-chhioh kap chit-liōng lóng pâi tē-peh tōa.

Chham-chiàu