Chúi-sò͘

1 1s1
H
1.008

Chúi-sò͘ (Eng-gí: hydrogen), hû-hō H, sī chi̍t khoán bû-sek bô-khì-bī ê khì-thé hòa-ha̍k goân-sò͘. Che sī ú-tiū tang-tiong siōng khin kiam siōng hong-hù ê goân-sò͘. Tī chúi kap só͘-ū ê iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t lóng hâm chit hō chúi-sò͘.

Chham-chiàu

  • John Daintith, pian. (2008). "hydrogen". Oxford Dictionary of Chemistry (6 pán.). Oxford University Press. ISBN 9780199204632.

Liân-kiat