Chū-tōng-chhia

Chū-tōng-chhia, iā sī kóng khì-chhia, 普通 kóng chhia, sī 一般 siōng-bô tàu sì lián ê 運輸器, 設計 beh chài lâng chài mi̍h, thoân-thóng sī 倚靠 內燃 ĕn-jín teh pháng.

Chham-chiàu