Chū-tōng-chhia

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 7 goe̍h 14 ji̍t, 01:08 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chū-tōng-chhia, iā sī kóng khì-chhia, 普通 kóng chhia, sī 一般 siōng-bô tàu sì lián ê 運輸器, 設計 beh chài lâng chài mi̍h, thoân-thóng sī 倚靠 內燃 ĕn-jín teh pháng.

Chham-chiàu