Chek-sò͘

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 11 goe̍h 2 ji̍t, 02:34 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih "'''Chek-sò͘''' (. 窒素; Tek. ''Stickstoff''), 記號 '''N''', sī goân-chú hō-bé 7 ê hòa-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chek-sò͘ (. 窒素; Tek. Stickstoff), 記號 N, sī goân-chú hō-bé 7 ê hòa-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-liōng 14.007.