Chi-ná, Hàn-bûn choân-miâ Tiong-hoa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok (中華人民共和國), phó͘-thong kóng Tiong-kok, sī Tang A-chiu ê kok-ka, siú-to͘ tī Pak-kiaⁿ.

Tē-lí

Kap Chi-ná sio-chiap ê kok-ka ū Bông-kó͘, Lō͘-se-a, Tiâu-sián, Oa̍t-lâm, La-o, Bián-tiān, Ìn-tō͘, Bhutan, Nepal, Pa-ki-su-tán, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, kap Kazakhstan.