Chi-ná

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 10 goe̍h 29 ji̍t, 14:12 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chi-ná, Hàn-bûn choân-miâ Tiong-hoa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok (中華人民共和國), phó͘-thong kóng Tiong-kok, sī Tang A-chiu ê kok-ka, siú-to͘ tī Pak-kiaⁿ.

Tē-lí

Kap Chi-ná sio-chiap ê kok-ka ū Bông-kó͘, Lō͘-se-a, Tiâu-sián, Oa̍t-lâm, La-o, Bián-tiān, Ìn-tō͘, Bhutan, Nepal, Pa-ki-su-tán, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, kap Kazakhstan.