Difference between revisions of "Chia̍h-bah-bo̍k"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''Chia̍h-bah-lūi''' sī [[chhī-leng-lūi]] tōng-bu̍t tang-tiong ê hun [[pang (hun-lūi-ha̍k)|pang]] (''order''), La-tin-bûn hō {{ruby|Canivora|Ka-ní-bó-lah}}. Chit pang ē-té pun chhiau-kòe 270 chéng. Chia̍h-bah ê sèng-chit sī hō-miâ ê khí-in, chóng-sī lāi-bīn oân-á ū chi̍t kóa put-sî chia̍h chháu-bo̍k--ê, chhin-chhiūⁿ [[hîm]] kap [[sé-hîm]], sǹg sī [[thóng-chia̍h]] (''omnivorous'') ê lūi.
'''Chia̍h-bah-bo̍k''' sī [[chhī-leng-lūi]] tōng-bu̍t tang-tiong ê hun [[bo̍k (hun-lūi-ha̍k)|bo̍k]] (''order''), [[La-tin-bûn]] hō {{ruby|Canivora|Kha-ní-bó-lah}}. Chit bo̍k ē-té pun 12 kho, tang-tiong ū chhiau-kòe 270 chéng. Chia̍h-bah ê sèng-chit sī hō-miâ ê khí-in, chóng-sī lāi-bīn oân-á ū chi̍t kóa put-sî chia̍h chháu-bo̍k--ê, chhin-chhiūⁿ [[hîm]] kap [[sé-hîm]], sǹg sī [[thóng-chia̍h]] (''omnivorous'') ê lūi.
 
== Hun-lūi ==
* [[Káu-kho]] (Canidae)
* [[Niau-kho]] (Felidae)
* [[Hîm-kho]] (Ursidae)
* [[Sé-hîm-kho]] (Procyonidae)
* [[Tiau-kho]] (Mustelidae)
* [[Su-kàng-kuh-kho]] (Mephitidae)
* [[Ban-gù-suh-kho]] (Herpestidae)
* [[N̂g-hio̍h-bâ-kho]] (Viverridae)
* [[Hai-é-nah-kho]] (Hyaenidae)


== Chham-chiàu ==
== Chham-chiàu ==
* {{Ín Britannica|url=https://www.britannica.com/animal/carnivore-mammal|phiau-tê= Carnivore}}
* {{Ín Britannica|url=https://www.britannica.com/animal/carnivore-mammal|phiau-tê= Carnivore}}


[[Category:Chia̍h-bah-lūi]]
[[Category:Chia̍h-bah-bo̍k|*]]

Latest revision as of 2022 nî 8 goe̍h 3 ji̍t, 11:18

Chia̍h-bah-bo̍kchhī-leng-lūi tōng-bu̍t tang-tiong ê hun bo̍k (order), La-tin-bûnCanivora(Kha-ní-bó-lah). Chit bo̍k ē-té pun 12 kho, tang-tiong ū chhiau-kòe 270 chéng. Chia̍h-bah ê sèng-chit sī hō-miâ ê khí-in, chóng-sī lāi-bīn oân-á ū chi̍t kóa put-sî chia̍h chháu-bo̍k--ê, chhin-chhiūⁿ hîm kap sé-hîm, sǹg sī thóng-chia̍h (omnivorous) ê lūi.

Hun-lūi

Chham-chiàu