Ethereum

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 15:26 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ethereum(É-sa-lìm) sī chi̍t thò le-jí-tá-luh chîⁿ-gîn ki-su̍t, tang-tiong hoat-hêng chi̍t khoán hō chò ether(é-sah) (記號: ETH) ê àm-bé-gîn (cryptocurrency).

Ethereum tāi-seng sī 參考 Bitcoin(Bit-ko-ìn) 設計, chóng-sī ia̍h chiâⁿ 多 bô-kâng ê 特色.

Chham-chiàu