Hîm

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 10 goe̍h 11 ji̍t, 01:41 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Hîm''', chiàu hun-lūi-ha̍k tiō sī '''Ursidae''' kho, sī chi̍t khoán chhī-leng-lūi tōng-bu̍t. Hîm lóng-chóng thang pun 8-ê tōa chéng,...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hîm, chiàu hun-lūi-ha̍k tiō sī Ursidae kho, sī chi̍t khoán chhī-leng-lūi tōng-bu̍t. Hîm lóng-chóng thang pun 8-ê tōa chéng, tī Bí-chiu, Au-chiu, kap A-chiu lóng ū chhut. Siōng kài sè-chiah ê hîm sī Má-lâi-hîm (Helarctos malayanus), tiāⁿ bô kàu 50 kong-kin tāng. Nā siōng tōa-chiah--ê, chiàu a-chéng kā khòaⁿ sī Kodiak hîm (Ursus arctos middendorffi), chiàu kui chéng kā khòaⁿ ê sī khiā tī pa̍k-ke̍k hū-kīn ê pe̍h-hîm (Ursus maritimus).


Chham-chiàu

  • "Bear". Encyclopædia Britannica.