Hóe-chheⁿ

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 3 goe̍h 28 ji̍t, 04:07 by A-lú-mih (talk | contribs)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search