Hŏ͘-tái

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 4 goe̍h 26 ji̍t, 06:16 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hŏ͘-tái sī chi̍t khoán nńg-chit, gâu khip-chúi, ūi tī-siong téng-téng su-iàu om sin-khu teh ēng ê pò͘.

Chham-chiàu

  • "Bandage". Taber's Medical Dictionary.