Difference between revisions of "He̍k-chheⁿ"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==
 
* "[https://www.space.com/25986-planet-definition.html What Is a Planet?]". ''SPACE.com''
 
* "[https://www.space.com/25986-planet-definition.html What Is a Planet?]". ''SPACE.com''
* {{Britannica|url=https://www.britannica.com/science/planet|title=Planet}}
+
* {{Britannica|url=https://www.britannica.com/science/planet|Phiau-tê=Planet}}
  
 
[[Category:He̍k-chheⁿ|*]]
 
[[Category:He̍k-chheⁿ|*]]

Revision as of 2021 nî 5 goe̍h 31 ji̍t, 11:27

Tē-kiû sī chi̍t lia̍p he̍k-chheⁿ.

He̍k-chheⁿ sī chi̍t khoán thian-thé, in kho͘ Ji̍t-thâu ia̍h sī pa̍t-ê hêng-chheⁿ kiâⁿ-sóa, ka-tī bô pàng chhut la̍t-thâu (energy). Kho-ha̍k-kài ū chi̍t kóa koh khah giâm-keh ê tēng-gī, nā chiàu Kok-chè Thian-bûn-ha̍k Liân-ha̍p (International Astronomical Union) koat-tēng ê hun-lūi, chit-liōng ū kàu gia̍h chiâⁿ îⁿ-khoán ia̍h óa-kīn îⁿ-khoán, pún-sin m̄-sī ōe-chheⁿ, só͘ kiâⁿ ê kúi-tō téng-bīn bô chhun sè-lia̍p mi̍h kap chhùi-iú-á, chiah sī he̍k-chheⁿ.

Chham-chiàu