Hi-lī-nî

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 2 goe̍h 24 ji̍t, 14:45 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Hi-lī-nî ê thó͘-tē.

Hi-lī-nî, mā ū kóng Hi-lia̍p, sī Au-lô-pa ê kok-ka, só͘-chāi tī Balkan(Ba-lú-kán) Poàn-tó ê lâm-pêng bóe.

Tē-lí

Hi-lī-nî ū chhiau-kòe 2000 tè tó, liōng-kî-iok 170 tè ū lâng khiā. Tang-tiong óa Aegean(Ai-jián) Hái tang-pêng ê tó, lī Thó͘-nî-kî hái-kîⁿ ta kúi mai niā-niā.

Chham-chiàu