Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 5 goe̍h 3 ji̍t, 07:18 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘, hòa-ha̍k-sek CO2, sī thòaⁿ-sò͘ sng-hòa ê sán-bu̍t, sī bô-sek-tī, bô-khì-bī, bē-sio-·tit ê khì-thé. Ta̍k lia̍p jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ hun-chú hâm chi̍t lia̍p thòaⁿ-sò͘ goân-chú, hit lia̍p thòaⁿ-sò͘ khan nn̄g ki siang-têng kiat-ha̍p (double bond), nn̄g pêng kò-pia̍t lóng kat chi̍t lia̍p sng-sò͘ goân-chú.

Chham-chiàu