Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘

Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 19 ji̍t, 11:27 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘''', hòa-ha̍k-sek '''CO<sub>2</sub>''', sī thòaⁿ-sò͘ sng-hòa ê sán-bu̍t, sī bô sek-tī, bô chhàu-bī, bē-sio-ti...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘, hòa-ha̍k-sek CO2, sī thòaⁿ-sò͘ sng-hòa ê sán-bu̍t, sī bô sek-tī, bô chhàu-bī, bē-sio-tit ê khì-thé.

Chham-chiàu