Ji̍t-pún

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 4 goe̍h 21 ji̍t, 04:07 by A-lú-mih (talk | contribs) (→‎Liân-kiat)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ji̍t-pún (日本), ia̍h Ji̍t-pún-kok (日本国), sī Tang A-chiu ê tó-sū kok-ka, óa tī Thài-pêng-iûⁿ sai-kîⁿ.

Liân-kiat