Difference between revisions of "Ji̍t-sò͘"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
}}
}}


'''Ji̍t-sò͘''' sī chi̍t khoán hòa-ha̍k goân-sò͘, La-tin-miâ {{ruby|''helium''|he-lí-ùm}}, hû-hō '''He''', sio̍k [[chiu-kî-piáu]] téng-bīn ê [[Tē 18 Cho͘]], iā tō sī kùi khì-thé. Ji̍t-sò͘ bô-sek-tī, bô-chhàu-bī, bô-chu-bī, tī −268.9 °C tang-tiong ē pìⁿ chò [[e̍k-thé]].
'''Ji̍t-sò͘''' sī chi̍t khoán hòa-ha̍k goân-sò͘, La-tin-miâ {{ruby|''helium''|he-lí-ùm}}, hû-hō '''He''', sio̍k [[chiu-kî-piáu]] téng-bīn ê [[Tē 18 Cho͘]], iā tō sī kùi-cho̍k khì-thé (''noble gase'') chi̍t khoán. Ji̍t-sò͘ bô-sek-tī, bô-chhàu-bī, bô-chu-bī, tī −268.9 °C tang-tiong ē pìⁿ chò [[e̍k-thé]].


== Chham-chiàu ==
== Chham-chiàu ==
* {{Ín Britannica|url=https://www.britannica.com/science/helium-chemical-element|phiau-tê=Helium|ài só͘-hùi=true}}
* {{Ín Britannica|url=https://www.britannica.com/science/helium-chemical-element|phiau-tê=Helium}}


[[Category:Hòa-ha̍k goân-sò͘]]
[[Category:Hòa-ha̍k goân-sò͘]]

Revision as of 2021 nî 6 goe̍h 1 ji̍t, 02:19

2 1s2
He
4.003

Ji̍t-sò͘ sī chi̍t khoán hòa-ha̍k goân-sò͘, La-tin-miâ helium(he-lí-ùm), hû-hō He, sio̍k chiu-kî-piáu téng-bīn ê Tē 18 Cho͘, iā tō sī kùi-cho̍k khì-thé (noble gase) chi̍t khoán. Ji̍t-sò͘ bô-sek-tī, bô-chhàu-bī, bô-chu-bī, tī −268.9 °C tang-tiong ē pìⁿ chò e̍k-thé.

Chham-chiàu