Difference between revisions of "Ji̍t-sò͘"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 7: Line 7:
}}
}}


'''Ji̍t-sò͘''' sī chi̍t khoán hòa-ha̍k goân-sò͘, La-tin-miâ {{ruby|''helium''|he-lí-ùm}}, hû-hō '''He''', sio̍k [[chiu-kî-piáu]] téng-bīn ê [[Tē 18 Cho͘]], iā tō sī kùi-cho̍k khì-thé (''noble gase'') chi̍t khoán. Ji̍t-sò͘ bô-sek-tī, bô-chhàu-bī, bô-chu-bī, tī −268.9 °C tang-tiong ē pìⁿ chò [[e̍k-thé]].
'''Ji̍t-sò͘''' sī chi̍t khoán hòa-ha̍k goân-sò͘, La-tin-miâ {{ruby|''helium''|he-lí-ùm}}, hû-hō '''He''', sio̍k [[chiu-kî-piáu]] téng-bīn ê [[Tē 18 Cho͘]], iā tō sī kùi-tiōng khì-thé (''noble gase''). Ji̍t-sò͘ bô-sek-tī, bô-chhàu-bī, bô-chu-bī, tī −268.9 °C tang-tiong ē pìⁿ chò [[e̍k-thé]].


== Chham-chiàu ==
== Chham-chiàu ==

Latest revision as of 2021 nî 10 goe̍h 2 ji̍t, 03:16

2 1s2
He
4.003

Ji̍t-sò͘ sī chi̍t khoán hòa-ha̍k goân-sò͘, La-tin-miâ helium(he-lí-ùm), hû-hō He, sio̍k chiu-kî-piáu téng-bīn ê Tē 18 Cho͘, iā tō sī kùi-tiōng khì-thé (noble gase). Ji̍t-sò͘ bô-sek-tī, bô-chhàu-bī, bô-chu-bī, tī −268.9 °C tang-tiong ē pìⁿ chò e̍k-thé.

Chham-chiàu