Ka-lí

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 4 goe̍h 26 ji̍t, 07:01 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Lēng-gōa khòaⁿ liāu-lí tang-tiong ê ka-lí; koh ū hòa-ha̍k goân-sò͘ ka-lí.

Loading map...

Ka-lí (佳里) sī Tâi-oân sai-lâm-pō͘ Tâi-lâm tē-hng ê chi̍t-ê ke-chhī, hêng-chèng-siōng sī Tâi-lâm-chhī ê Ka-lí-khu koán-lāi.