Ke-si

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 2 goe̍h 3 ji̍t, 11:01 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ke-si sī thang chō-sêng mi̍h-kiāⁿ piàn-khoán ê khì-kū, ū óa-khò lâng chhut-lâi--ê, mā ū ki-hâi-sek--ê.

Chham-chiàu