Kng-ha̍p-sêng

Kng-ha̍p-sêng sī chheⁿ-sek si̍t-bu̍t kiam chi̍t kóa pa̍t khoán oa̍h-mi̍h kā kng la̍t choán chò hòa-ha̍k la̍t ê kòe-têng. Si̍t-bu̍t lia̍h kng, kā kng ê la̍t the̍h khì kā chúi kiau jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ kiam khòng-bu̍t pìⁿ chò sng-sò͘ kap iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t.

Chham-chiàu