Kng-ha̍p-sêng

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 2 goe̍h 14 ji̍t, 06:26 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Kng-ha̍p-sêng''' sī chheⁿ-sek si̍t-bu̍t kiam chi̍t kóa pa̍t khoán oa̍h-mi̍h kā kng la̍t choán chò hoat-ha̍k la̍t ê kòe-têng. Si̍t-bu̍t...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kng-ha̍p-sêng sī chheⁿ-sek si̍t-bu̍t kiam chi̍t kóa pa̍t khoán oa̍h-mi̍h kā kng la̍t choán chò hoat-ha̍k la̍t ê kòe-têng. Si̍t-bu̍t lia̍h kng, kā kng ê la̍t the̍h khì kā chúi kiau jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ kiam khòng-bu̍t pìⁿ chò sng-sò͘ kap iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t.

Chham-chiàu