"Kong-si" ê siu-kái le̍k-sú

Jump to navigation Jump to search

Cheng-chha soán-te̍k: Má-kuh kok siu-kái ê îⁿ-kho͘ lâi pí-kàu, ji̍h enter ia̍h sī ē-té ê liú-á.
Soeh-bêng: (chín) = kap chêng chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, (chêng) = kap āu chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, m = sè-hāng phian-chhip.

    2021 nî 1 goe̍h 30 ji̍t

    • chínchêng 07:282021 nî 1 goe̍h 30 ji̍t, 07:28Ianpit khai-káng kòng-hiàn 388 bytes +388 Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Kong-si''', mā ū kóng '''hōe-siā''', sī lâng ê cho͘-chit chi̍t khoán, phó͘-thong sī ūi-tio̍h chhòng sū-gia̍p lâi khai-siat, tiāⁿ-tiāⁿ sī..."