Kong-si

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 30 ji̍t, 07:28 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Kong-si''', mā ū kóng '''hōe-siā''', sī lâng ê cho͘-chit chi̍t khoán, phó͘-thong sī ūi-tio̍h chhòng sū-gia̍p lâi khai-siat, tiāⁿ-tiāⁿ sī...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kong-si, mā ū kóng hōe-siā, sī lâng ê cho͘-chit chi̍t khoán, phó͘-thong sī ūi-tio̍h chhòng sū-gia̍p lâi khai-siat, tiāⁿ-tiāⁿ sī siū-tio̍h kok-ka ê hí-khó, chiàu chāi-tē hoat-lu̍t teh ūn-choán.

Chham-chiàu