Lâm A-bí-lī-ka

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 4 goe̍h 15 ji̍t, 04:34 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih "'''Lâm A-bí-lī-ka''', phó͘-thong kóng '''Lâm Bí''' 也 '''Lâm Bí-chiu''', sī 世界 tāi-chiu chi it, só͘-chāi tī Pak Bí ê lâm pêng, 夾 tī T...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Lâm A-bí-lī-ka, phó͘-thong kóng Lâm BíLâm Bí-chiu, sī 世界 tāi-chiu chi it, só͘-chāi tī Pak Bí ê lâm pêng, 夾 tī Thài-pêng-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ tiong-ng.