Lâm A-sè-a

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 26 ji̍t, 06:59 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Lâm A-sè-aA-sè-a tāi-chiu ē-té ê chi̍t khu, thong-sio̍k it-poaⁿ kā Afghanistan(A-hú-hán-ni-su-tán), Bangladesh(Báng-lá-teh-sih), Bhutan(Buh-tán), Maldives(Ma-lú-tì-buh), Nepal(Ne-phó͘), Ìn-tō͘, Pa-ki-su-tán, kiam Sri Lanka(Su-lí Lán-kah) chia kúi kok pun tī chit khu. Lēng-gōa Tāi-eng Ìn-tō͘-iûⁿ Léng-thó͘ (British Indian Ocean Territory), Mauritius(Mau-lí-siu-suh), kap Tí-beh mā thang sǹg chāi-lāi.