Difference between revisions of "Liân-ha̍p Ông-kok"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
 
'''Tāi Bu-lí-tan kap Pak Ài-lân ê Liân-ha̍p Ông-kok''' (''United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland''), it-poaⁿ hō '''Liân-ha̍p Ông-kok''', Eng-gí kán-lio̍k '''UK''' ia̍h '''U.K.''', sè-sio̍k koàn-sì kóng '''Eng-kok''', sī só͘-chāi tī [[Au-chiu]] sai-pak-pêng ê [[chú-khoân kok-ka]].
 
'''Tāi Bu-lí-tan kap Pak Ài-lân ê Liân-ha̍p Ông-kok''' (''United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland''), it-poaⁿ hō '''Liân-ha̍p Ông-kok''', Eng-gí kán-lio̍k '''UK''' ia̍h '''U.K.''', sè-sio̍k koàn-sì kóng '''Eng-kok''', sī só͘-chāi tī [[Au-chiu]] sai-pak-pêng ê [[chú-khoân kok-ka]].
 +
 +
Liân-ha̍p Ông-kok thang pun sì-ê kò͘-sêng-kok (''constituent country''), tiō sī [[Eng-lân]], [[So͘-kat-lân]], [[Ui-le̍k-sū]], kap [[Pak Ài-jí-lân]].
  
 
== Liân-kiat ==
 
== Liân-kiat ==

Latest revision as of 2020 nî 3 goe̍h 22 ji̍t, 10:07

Tāi Bu-lí-tan kap Pak Ài-lân ê Liân-ha̍p Ông-kok (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), it-poaⁿ hō Liân-ha̍p Ông-kok, Eng-gí kán-lio̍k UK ia̍h U.K., sè-sio̍k koàn-sì kóng Eng-kok, sī só͘-chāi tī Au-chiu sai-pak-pêng ê chú-khoân kok-ka.

Liân-ha̍p Ông-kok thang pun sì-ê kò͘-sêng-kok (constituent country), tiō sī Eng-lân, So͘-kat-lân, Ui-le̍k-sū, kap Pak Ài-jí-lân.

Liân-kiat