Difference between revisions of "O͘-sè-ni-a"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''O-sè-ni-a''', phó͘-thong kóng '''Tāi-iûⁿ-chiu''', sī sè-kài [[tāi-chiu]] chi it. [[Thài-pêng-iûⁿ]] téng-bīn tōa-pō͘-hūn tó-sū chiàu koàn-sì sī pun tī chi̍t khu lāi-bīn. Nā chiàu siōng kài khoah-khǹg ê tēng-gī, thang hâm kui-ê tiàm tī Bí-chiu kap A-chiu tiong-ng ê hái-tó, chóng-sī it-poaⁿ bô kā [[Hui-li̍p-pin]], [[Ìn-nî]], [[Tâi-oân]], [[Ji̍t-pún]], [[Kuril lia̍t-tó]], [[Aleutian lia̍t-tó]] sǹg chāi-lāi.
+
'''-sè-ni-a''', phó͘-thong kóng '''Tāi-iûⁿ-chiu''', sī sè-kài [[tāi-chiu]] chi it. [[Thài-pêng-iûⁿ]] téng-bīn tōa-pō͘-hūn tó-sū chiàu koàn-sì sī pun tī chi̍t khu lāi-bīn. Nā chiàu siōng kài khoah-khǹg ê tēng-gī, thang hâm kui-ê tiàm tī Bí-chiu kap A-chiu tiong-ng ê hái-tó, chóng-sī it-poaⁿ bô kā [[Hui-li̍p-pin]], [[Ìn-nî]], [[Tâi-oân]], [[Ji̍t-pún]], [[Kuril lia̍t-tó]], [[Aleutian lia̍t-tó]] sǹg chāi-lāi.
  
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==
Line 5: Line 5:
  
  
[[Category:O-sè-a-ni-a]]
+
[[Category:-sè-ni-a]]

Latest revision as of 2021 nî 10 goe̍h 26 ji̍t, 06:30

O͘-sè-ni-a, phó͘-thong kóng Tāi-iûⁿ-chiu, sī sè-kài tāi-chiu chi it. Thài-pêng-iûⁿ téng-bīn tōa-pō͘-hūn tó-sū chiàu koàn-sì sī pun tī chi̍t khu lāi-bīn. Nā chiàu siōng kài khoah-khǹg ê tēng-gī, thang hâm kui-ê tiàm tī Bí-chiu kap A-chiu tiong-ng ê hái-tó, chóng-sī it-poaⁿ bô kā Hui-li̍p-pin, Ìn-nî, Tâi-oân, Ji̍t-pún, Kuril lia̍t-tó, Aleutian lia̍t-tó sǹg chāi-lāi.

Chham-chiàu