O͘-sè-a-ni-a

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 9 ji̍t, 03:53 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "'''O-sè-a-ni-a''', phó͘-thong kóng '''Tāi-iûⁿ-chiu''', sī sè-kài tāi-chiu chi it. Category:O-sè-a-ni-a")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

O-sè-a-ni-a, phó͘-thong kóng Tāi-iûⁿ-chiu, sī sè-kài tāi-chiu chi it.