O-sè-ni-a

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 10 goe̍h 26 ji̍t, 06:30 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Ianpit moved page O-sè-ni-a to O͘-sè-ni-a)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Redirect page
Jump to navigation Jump to search

Redirect to: