Pa-ki-su-tán

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 2 goe̍h 25 ji̍t, 13:47 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Pa-ki-su-tán ê thó͘-tē.

Pa-ki-su-tán[1] (Pakistan) sī Lâm A-sè-a ê kok-ka, giap tī leh Ìn-tō͘ ê sai-pak-pêng, Iran(I-lán) ê tang-pêng, Afghanistan(A-hú-hán-ni-su-tán) ê lâm-pêng, Chi-ná ê sai-pêng. I-ê lâm-pêng koh ū hái-kîⁿ óa A-la-pek Hái.

Le̍k-sú

Pa-ki-su-tán chit kok sī 1947 nî tùi chá-chêng Eng-kok koán ê Ìn-tō͘ pun ·chhut-lâi ·ê,

Chham-chiàu

  1. Lōa Hôa-gī. "Sèng-tē Hóng-būn-kì (2)." Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò, 869 hō, 1961 nî 5 goe̍h.