Pak A-bí-lī-ka

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2023 nî 3 goe̍h 9 ji̍t, 17:00 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Pak A-bí-lī-ka, 普通 kóng Pak Bí-chiu, iā sī Pak Bí, sī 世界 tāi-chiu chi it, 面積 pâi tē-saⁿ khoah. Pún chiu kap Lâm BíPa-ná-má Tē-kiap 相接.

Chham-chiàu